Termeni și condiții utilizare www.cec.ro

 

Toate informațiile despre produsele și serviciile descrise în acest site sunt valabile numai pentru CEC BANK S.A. și sunt proprietatea sa exclusivă. De asemenea, CEC BANK S.A. deține toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv drepturile asupra bazei de date) privind mărcile comerciale, mărcile de servicii, logo-urile și toate celelalte materiale prezentate în acest site.

CEC BANK S.A. depune toate eforturile pentru a prezența în mod cât mai clar și concis toate informațiile din acest site. Cu toate acestea, CEC BANK S.A. nu este și nu va fi legal responsabilă sub nicio circumstanță pentru nicio inadvertență ori descriere eronată a informațiilor prezentate în acest site. Pentru a află informații mai detaliate despre produsele și serviciile CEC BANK S.A. ne puteți contacta în unitățile băncii precum și sunând gratuit la: 0 800 800 848 - TELVERDE.

Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate pe acest site de către orice persoană, fără acordul scris prealabil al CEC BANK S.A. În caz contrar, această reprezintă o încălcare a dreptului de proprietate intelectuală și se sancționează conform legilor în vigoare.

Niciunul dintre materialele prezentate pe acest site nu constituie o oferta fermă de a contracta și cu atât mai mult acestea nu se constituie că o oferta de vânzare-cumpărare a vreunui instrument financiar ori produs. Cotațiile cursurilor valutare, valoarea instrumentelor financiare, valoarea procentelor și a produselor oferite pot fluctua și/sau pot fi afectate de schimbările economice naționale și/sau internaționale.

Oricare dintre produsele sau serviciile prezentate aici nu vor fi furnizate de către CEC BANK S.A. unei persoane dacă legea din țară să de origine sau din orice altă țară care are legătură cu persoană în cauza interzice acest lucru. Cititorul prezentului mesaj este rugat să se asigure dacă este autorizat din punct de vedere juridic să se conecteze la prezentul site în țară din care se stabilește conexiunea.

Încercările de orice natură de modificare a imaginii și informațiilor din prezentul site, cu excepția deținătorului sau legal - CEC BANK S.A., da dreptul unilateral și neechivoc că CEC BANK S.A. să facă uz de toate prerogativele sale de a se adresa instanțelor legal competențe pentru sancționarea acestui fapt.